09 July 2020   16. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Ukunqamula phambi kwe-Musallee (Walking infront of a Musallee)

Kujwayelekile ukubona ukuthi ngokunganaki kwesinye isikhathi nangokungabi nalo ulwazi, abantu bazinqamulela phambi kwe Musalee esuke yenza i-Salaah. Kumele abantu bahlale beqaphile ngaso sonke isikhathi lapho behamba eMasjid ukuze banganqamuli phambi komuntu owenza i-Salaah.


U-Nabi (sallallahu alayhi wasallam) wakhipha izexwayiso ezishubile ngaloludaba njengoba kuchaziwe kulama Ahadeeth alandelayo:


“Ukuba umuntu onqamula phambi kwe-Musalee (lowo owenza i-Salaah) esazi isono asenzayo, ngakho-ke ukulinda amashumi amane (40) .........bekungaba ngcono kuye kunokunqamula phambi kwe-Musalee”


U-Abu Nadar (RA), omunye wabethuli bale Hadith uthi: “Angisazi ukuthi u-Nabi (s.a.w) wathi izinsuku ezingama 40, noma izinyanga okanye iminyaka.” (Bukhari, Muslim)


Uphinde wabika futhi u-Nabi (s.a.w) ukuthi: “Uma omunye wenu ekuqonda ukuthi kusho ukuthini ukunqamula phambi komuntu ngesikhathi esenza i-Salaah, kungcono ame kuleyondawo amikuyo angalokothi athathe ngisho elilodwa inyathelo leli.” (Ibn Majah)


  1. Esikhathini esizayo – kunganjani! UBekezele ulinde imizuzu embalwa ngaphambi kokuba unqamule phambi kweMusallee.

  2. Lawoma Musalee ahlose ukwenza amaSalaah amade kumele bayowenza ngaphambili ne-Masjid noma ngemuva kwensika, ukuze bangavimbi indlela yalabo abafuna ukusheshe baphume.


Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe