06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - Amagama ezinyanga ze-Islam namagama ezinsuku

Izinyanga ze-Islam (ngesi-Arabhu)

 1. Muharram

 2. Safar

 3. Rabi-ul-Awwal

 4. Rabi-us-Thaani

 5. Jumad-al-Ula

 6. Jumad-al Thaani

 7. Rajab

 8. Sha'baan

 9. Ramadaan

 10. Shawaal

 11. Zul Qa'dah

 12. Zul Hijjah

 

 

Amagama ezinsuku nge-Islam (isi-Arabhu)

ISLAMIC                                  ENGLISH                                 ISIZULU

Yaumul  Ahad                            Sunday                                       Isonto

Yaumul Ithnayn                          Monday                                     Umsombuluko

Yaumul Thulathaa                       Tuesday                                    Ulwesibili

Yaumul Arbi-aa                          Wednesday                               Ulwesithathu

Yaumul Khamees                        Thursday                                   Ulwesine

Yaumul Jumuah                           Friday                                       Ulwesihlanu

Yaumus Sabt                               Saturday                                   Umgqibelo

 

Unyaka

ISLAMIC                                     ENGLISH                                       ISIZULU

1430                                              2009                                              2009

 

Isibonelo

30 March 2009, Monday

03 Rabi-ul-Thaani 1430, Yaumul Ahad

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

 • Mahr Fatimi: R15 988.69
 • Minimum Mahr: R319.77
 • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

 • Thursday, 30 January 2020
  Azmate Sahaba Programme

Subscribe