06 July 2020   14. Zul Qadah 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu - I-Darul Ihsan iyasebenza

Usizo kubantu baseNyoni naseMandeni

Izindawo zaseNyoni nase Mandeni kungekudala zike zakhahlamezwa yizimvula ezinamandla kanye neziphepho. Ezinye kulezizindawo ziye zambozwa ngamanzi kwadaleka umonakalo omkhulu ezindlini.

I-Darul Ihsan kanye neStanger Muslim Community (lezi yizinhlangano zamaMuslim) ziye zasukuma ngokuphazima kweso ngokwamukelisa ngokudla okuphekiwe, amakhekhe, neziphuzo kanye nezingubo zokulala. Icishe ibalelwe emashumini ayisishiyagalombili imindeni eye yathola ukusizakala nebigobe amadlangala ehholo lomphakathi (Isibusiso Commuity Hall) eliseMandeni.

Usekela Mayor yomkhandlu waseMandeni, uRoshnee Singh, kanye namakhansela uDolly Shandu kanye noMpume Xulu baye babamba iqhaza ekudluliseni usizo oluntwini.

Ezimweni ezibucayi nokuthola usizo, siza uthinte i-Darul Ihsan Disaster Management kulenombolo yocingo: 031 5777868

SIYINHLANGANO YOMPHAKATHI

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

18/06/2020

  • Mahr Fatimi: R15 988.69
  • Minimum Mahr: R319.77
  • Zakaah Nisaab: R6395.48

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe