25 January 2020   28. Jumad-ul-Ula 1441
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Umculo

IS'TEBHISI SOKUQALA ESIBHEKE EBUBUNI

XWAYA!

 

Ama Muslim ayaxwayiswa ukuba angahambeli imicimbi lapho kudlalwa khona umculo ngisho noma ungaqanjwa ukuthi wumcimbi “we-Islam”

 

 

  • Umculo uyi-Haraam, uphinde ube yisono esikhulu, kanti unjalo-nje awuvunyelwe nakancane kwi-Qur'aan ne Hadith. Muva-nje kunenkambiso edlondlobayo eyamele emculweni “we-Islam” oqoshwa ngamazwi, isisekelo sawo okuyi-Islam kodwa aphelezelwa yizinsimbi zomculo, bese lokhu kukhuthazwa sengathi kuvumelekile kwazise amazwi noma okuculwa ngakho kunokwe-Islam. Kepha-ke ayikho into efana nomculo “we-Islam”, umculo ungumculo uyohlale uyi-Haraam noma ungaphiwa liphi igama.

 

  • Ukulalela umculo kuyingozi kwi-Imaan yethu ekubeni uhlobo olubhubhisayo lwalobuthi bomphefumulo obunobungozi buchaziwe kulama-Ahadith alandelayo:

 

  • “Umculo wenza kukhule ubumbulu enhliziyweni, njenga manzi ehlumisa izitshalo.” (Mishkat)

 

  • “Ngempela u-Allah Ta'ala ungithumile njengomusa nanjengomholi emhlabeni. Kanti futhi u-Allah Ta'ala unginikeze umyalo wokuba ngibhubhise izinsimbi zomculo.” (Musnad Ahmad)

 

 

 

Login to post comments
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

23/01/2020

  • Mahr Fatimi: R13 942.78
  • Minimum Mahr: R278.86
  • Zakaah Nisaab: R5577.11

Important Dates

  • Thursday, 30 January 2020
    Azmate Sahaba Programme

Subscribe