web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu

daily questionsKungabe.....?
1. Ngibingelela wonke umuntu engihlangana naye?

messageLona ngumyalezo wezizwe zonke walabo abafuna ulwazi neqiniso. Labo abafuna ukwazi ngenkolo yobu-Islam, ukwazi ngo-Allah (uMdali), ukwazi ngempilo nokuphumelela kowesilisa nowesifazane lapha emhlabeni nakwelizayo.

women_in_islamKUNGANI ABESIMAME UMHLABA WONKE BEVEZA IMIZIMBA YABO NGOKWEDLULELE, BEBE BEZIMBOZA ABAMA-MUSILM?
Ngu Mufti Zubeir Bayat (DB)

Page 5 of 5
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

21/10/2019

  • Mahr Fatimi: R13 741.33
  • Minimum Mahr: R274.83
  • Zakaah Nisaab: R5496.53

Important Dates

  • Thursday, 1 August 2019
    Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe