22 August 2019   20. Zul Hijja 1440
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu

daily questionsKungabe.....?
1. Ngibingelela wonke umuntu engihlangana naye?

messageLona ngumyalezo wezizwe zonke walabo abafuna ulwazi neqiniso. Labo abafuna ukwazi ngenkolo yobu-Islam, ukwazi ngo-Allah (uMdali), ukwazi ngempilo nokuphumelela kowesilisa nowesifazane lapha emhlabeni nakwelizayo.

women_in_islamKUNGANI ABESIMAME UMHLABA WONKE BEVEZA IMIZIMBA YABO NGOKWEDLULELE, BEBE BEZIMBOZA ABAMA-MUSILM?
Ngu Mufti Zubeir Bayat (DB)

Page 5 of 5
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

20/08/2019

  • Mahr Fatimi: R13 924.36
  • Minimum Mahr: R278.49
  • Zakaah Nisaab: R5569.74

Important Dates

  • Thursday, 1 August 2019
    Zul Hijjah Moon Sighting

Subscribe