24 June 2019   20. Shawwal 1440
web joinourmailinglist    facebook    twitter   whatsapp    youtube    saflag

Zulu

daily questionsKungabe.....?
1. Ngibingelela wonke umuntu engihlangana naye?

messageLona ngumyalezo wezizwe zonke walabo abafuna ulwazi neqiniso. Labo abafuna ukwazi ngenkolo yobu-Islam, ukwazi ngo-Allah (uMdali), ukwazi ngempilo nokuphumelela kowesilisa nowesifazane lapha emhlabeni nakwelizayo.

women_in_islamKUNGANI ABESIMAME UMHLABA WONKE BEVEZA IMIZIMBA YABO NGOKWEDLULELE, BEBE BEZIMBOZA ABAMA-MUSILM?
Ngu Mufti Zubeir Bayat (DB)

Page 5 of 5
vacancies
banking details
web marregistration
Publications

Nisab

24/06/2019

  • Mahr Fatimi: R11 551.05
  • Minimum Mahr: R231.02
  • Zakaah Nisaab: R4620.42

Important Dates

  • Tuesday, 4 June 2019
    Shawwal Moon Sighting

Subscribe